آزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح

به آزمون تعیین سطح میلاد تاج کریمی خوش آمدید
زمان آزمون 50 دقیقه می باشد
سوالات دارای نمره منفی می باشد، پس جواب ها را با دقت انتخاب فرمایید.

 

Place students as follows:

00-20 Below Elementary

21-35 Elementary

36-60 Pre-intermediate

61-85 Intermediate

86-100     Upper Intermediate